19.10.2018

Profesionální trenér

P R A H A - 18. 6. 2018

Výsledek výběrového řízení do V. etapy projektu „Trenér ČSLH do malých klubů“

Na základě podané přihlášky do V. etapy projektu „Trenér ČSLH do malých klubů“ byl Váš klub HC Nová Paka, z.s. zařazen do výběrového řízení, které probíhalo v květnu a červnu 2018. Přihlášené kluby byly hodnoceny několika komisemi ČSLH (Poradní výbor ČSLH, Komise mládeže ČSLH, Regionální trenéři ČSLH, Sportovní oddělení ČSLH). Dále kluby obdržely body za doloženou spolupráci s mateřskou a základní školou, za spolupráci s městem nebo krajem, za počet dětí v klubu od základny po starší žáky. Bodově bylo také ohodnoceno obsazení soutěží v sezóně 2017/2018 a trenérská licence smluvního trenéra. Podle těchto kritérií a získaných bodů bylo vytvořeno pořadí klubů v jednotlivých regionech (západ, střed sever, střed jih, východ) a následně byly vybrány 3 – 4 kluby z každého regionu, které se do projektu nově zařadí.

Je mi potěšením Vás informovat, že Váš klub HC Nová Paka, z.s. byl přijat do projektu „Trenér ČSLH do malých klubů“ od 1. září 2018. Přílohou dopisu jsou povinnosti smluvního trenéra projektu, dle kterých bude stanovena výše odměny trenéra – volitelné. Těším se na vzájemnou spolupráci.

S úctou

Slavomír Lener

šéftrenér

Český svaz ledního hokeje z.s.

Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři