30.01.2018

Pojď hrát hokej

N o v á P a k a - 28. 1. 2018

BK Nová Paka_28. 1. 2018_Pojď hrát hokej

V neděli 28. 1. 2018 se konal na zimním stadionu v Nové Pace nábor s cílem získání nových hráčů a hráček pro lední hokej v rámci celostátní akce ČSLH Týden hokeje.

Této akci předcházela velká aktivita členů hokejového klubu. V průběhu celého podzimu skupina trenérů, rodičů a partnerů získavali finanční prostředky na nové komplety klubových dresů pro všechny mládežnické kategorie, které byly slavnostně předány při utkání mužů 3. ledna 2018. V dalším sledu se připravuje výroba klubových šálek, čepic, kalhot, bund a mikin.

Této akci předcházeli dvě náborové akce v minulé sezóně a jedna v úvodu letošní. Díky jim získal klub nové hráče a hráčky a mohl tak založit nově tým mladších žáků a dvě družstva přípravky.

Bezprostřední přípravou na tuto akci byla příprava celého kádru organizátora akce na několika jednáních. Zástupci klubu, trenéři, hráči a rodiče navštívili školy v celém regionu Nové Paky. Týden před touto akcí v sobotu 20. ledna 2018 od 13:30 připravil klub dětem vlastní akci na seznámení s hokejem plnou soutěží a her s výhrami pohádkových postav. Na ledě byl i kouzelník, který připravil krásná překvapení.

V následujícím týdnu znovu skupina hráčů, trenérů a rodičů navštívila školy na Novopacku, v Lázních Bělohrad, Staré Pace, Pecce, Hořicích apod.

Vše bylo podporováno prezantací na internetových a facebookových stránkách klubu. Zároveň byl vysílán spot v rádiu Evropa 2.

Akce byla zahájena v 10:00 hodin prezentací příchozích v prostorách u hlavního vchodu zimního stadionu. Vyplněním formuláře dostaly děti reprezentační hokejový dres s vyznačením křestního jména. Takto se zapsalo 21 dětí, chlapců i dívek z celého Novopacka (Nová Paka, Stará Paka, Úbislavice), Studence, Pecky, Lázní Bělohrad apod.

Program pokračoval prezentací akce v hokejové klubovně vybavenou projektorem a plátnem. Po přemístění do další šatny se děti převlékaly a zkoušely hokejovou výstroj a výzbroj. Na ledě bylo připraveno osm pracovišť pro zábavné hry a cvičení. Na ledové ploše byl představen i pukomet. Mimo led byla připravena slalomová dráha a branka pro zkoušku střelby.

V jedné třetině probíhalo představení minihokeje od nejmenších děti po hráče straších žáků. Ve středním třetině byla volná zóna pro rodiče s dětmi a v další třetině byly rozmístěny jednotlivá pracoviště pod vedením kvalifikovaných trenérů.

Průběh programu byl regulován rozhlasem a jím byly rodičům podávány informace o dění.

Na jednotlivých stanovištích byly děti odměňovány cenami. Mimo věcí od ČSLH postkytl pořadatel akce klubové kotouče a vlaječky.

Na závěr se všichni zúčastnění společně vyfotografovali.

Akce byla úspěšná co do počtu zájemců a zvládnutá velmi dobře pořadatelsky.

V Nové Pace dne 29. 1. 2018 Bohumil Šmika

Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři