10.08.2023

FRANTA

+

F R A N T I Š E K     Š K V A Ř I L

  • ·12. 2. 1946 + 4. 8. 2023

Frantu jsem začal vnímat na konci sedmdesátých let při ledním hokeji v Nové Pace na bývalém kluzišti u vlakové trati v blízkosti polikliniky.

V té době měla Nová Paka velmi silný hokejový tým a přesto, že kluziště bylo jen přírodní, tak hráli na špici okresního přeboru s velmi dobrými výsledky a až dvoucifernými výhrami nad Starou Pakou, Peckou, Vitíněvsí, Chomuticemi a dalšími soupeři. Postup kvalifikacemi do krajských soutěží se tomuto týmu bohužel nepodařil.

Franta hrál hokej i v době po požáru celého kluziště v roce 1975 a to v dobách pro novopacký hokej nejtěžších až do otevření nové umělé chlazené ledové plochy po dlouhých patnácti letech.

Franta byl u zrodu myšlenky stavby nového stánku novopackých hokejistů. Na novém místě dnešní moderní haly zimního stadionu v Nové Pace byl Franta přítomen i při stavbě ocelového skladu, který stojí dodnes.

Ihned po skončení své aktivní amatérské hokejové kariéry zahájil trenérskou práci dorůstajících hokejistů s kolegy Jiřím Hubáčkem a Mílou Šimkem. Několikrát získali titul okresních přeborníků. Jejich odchovanci později tvořili základ týmu dospělých, který v roce 1993 konečně vstoupil do krajských soutěží.

Následovala práce ve vedení Technických služeb města Nová Paka. V tomto čase vstoupil i do komunální a později regionální politiky jako člen ČSSD. Byl i členem zastupitelstva a místostarostou města Nová Paka. Později byl i členem národní sportovní rady.

Byl politicky velmi aktivní a stýkal se s významnými představiteli politické scény. Znal se osobně s mnoha z nich včetně nejvyšších zástupců politické scény České republiky.

Do Nové Paky i jiných částí regionu z této aktivity přinesl mnohé. Zasloužil se o hodně rozvojových projektů nejen v oblasti sportovní, ale např. sociální. Byl u startu moderně se rozvíjející Nové Paky po roce 1989.

Pro novopacký hokej, osamostatněný od tělovýchovné jednoty v roce 1993, s novým názvem Bruslařský klub, pomohl zajistit významné zdroje, díky kterým je dnes Bruslařský klub tím, čím je.

Nejprve to byla návštěva tehdejšího ministra financí ČR pana ing. Jiřího Rusnoka v Nové Pace. To byl start výstavby zastřešení zimního stadionu v Nové Pace v roce 2003. Následovaly další aktivity - stavba nových šaten, dostavba haly, štítů, podhledů, mantinelů, vysoušení, nákup nové italské rolby na elektrický pohon apod. V roce 2002 pomohl Bruslařskému klubu získat do správy vedlejší zanedbaný lyžařský svah, kterému o necelých deset let později dokázal pomoci v kompletní modernizaci a rozšíření za pomocí Evropských fondů.

Neváhal kdykoli navštívit sídla ČSTV, MŠMT, MF, MPO, MMR, senátu i parlamentu ČR.

A to všechno bez jakéhokoli osobního prospěchu.

Franta dále zažil další významné modernizace zimního stadionu a ski areálu v Nové Pace.

Posledních dvou, a to dokončení přístavby k hokejové hale a nákupu repasované rolby na úpravu lyžařských tratí se již nedožil, ale byl až do poslední chvíle osobně u obou těchto pro BK významných investičních akcí. Posledním jeho činem bylo zasedání ve výběrové komisi pro výběr repasované rolby na úpravu lyžařských tratí.

Poslední nedopracovanou věcí je příprava na oslavu devadesáti let ledního hokeje v Nové Pace.

Franta hezky hovořil ve vzpomínkách. O vojenské službě v Dukle Trenčín, v druhé nejvyšší soutěži na Slovensku. O to jak si nechal „nabrousit“ brusle u lužanského kováře. Po nazutí vjel na zamrzlý rybník a začal led krájet. Zjistil, že mu kovář nože „nabrousil“ do špičky místo potřebné kolébky s dvěma hranami. Nebo na to jak okresní rozhodčí pan Maryška, rodák z Lužan, prosil Frantu při vyhrocené situaci na ledě: Franto, neper se! U Franty totiž byla vzácnost takového jednání. A samozřejmě vzpomínal na fotbal, ve kterém se také našel.

Mezi Frantovi hokejové odchovance patří např. i dnešní poslanec parlamentu ČR a dřívější starosta města Nové Paky pan Josef Cogan a další.

Mnohem obšírněji by se dala Frantova činnost popsat. My to všechno víme a jsme Franto moc rádi, že jsi s námi po celý svůj život pomáhal našemu novopackému hokeji, jak se dalo.

Loučíme se s Tebou s hrdostí, stálými vzpomínkami a vděčíme Ti za všechno.

Za Novopacké hokejisty

Bohumil Šmika jr.

Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři